ලැබී ඇති
නව ගමන් බලපත්‍ර கிடைக்கப்பெற்றுள்ள கடவுச்சீட்டு விபரம்
 PASSPORTS READY FOR COLLECTION   
2017 2018  2019

Last Update 06.02.2020

ලැබී ඇති  පුරවැසි  සහතික 
கிடைக்கப்பெற்றுள்ள குடியுரிமை சான்றிதழ்
 CIT ARRIVALS
   2016    2017  2018 
අනුමැතිය ලැබී  ඇති 
ප්‍රමාදවූ උපත්  ලියාපදිංචි කිරීම්
அனுமதி  கிடைத்த 
தாமத பிறப்பு பதிவுகள்
LATE BIRTH REGISTRATION
  2019  2017  2018

Notice Board

20 Nov 2019

Issueing of NMRP Passport

තාවකාලික/හදිසි ගමන් බලපත්‍ර (NMRP) නිකුත් කිරීම

ඉතාලිය, ඇල්බේනියාව, ග්‍රීසිය, සැන් මැරීනෝ සහ මෝල්ටාව යන රටවල ජීවත්වන ශ්‍රී  ලාංකිකයන් හට, එක් වරක් පමණක් ශ්‍රී ලංකාවට යාමට හැකි තාවකාලික/හදිසි ගමන් බලපත්‍ර නිකුත් නිකුත් කරනු ලබන්නේ පහත දැක්වෙන හේතු මත ඉදිරිපත් කරන අයදුම්පත් සඳහා පමණි.

*පවුලේ සමීප ඥාතියෙතුගේ අවමංගල්‍යයකට සහභාගී වීමට හෝ සමීප ඥාතියෙතුගේ හදිසි රෝගී  තත්වයක් හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට යාමට ........>>>>>>

 

*අයදුම්කරුගේ කිසියම් රෝගී තත්වයක් සඳහා හදිසි ප්‍රතිකාර ගැනීමට

இயந்திர வாசிப்பற்ற (NMRP) அவசர தற்காலிக கடவுச்சீட்டு வழங்குதல்

இத்தாலி, அல்பேனியா,கிரிஸ், சென்மெரினொ மற்றும் மோல்டா ஆகிய நாடுகளில் தங்கியிருக்கும் இலங்கையர்களுக்கு பின்வரும் காரணங்களுக்காக மட்டுமே இயந்திர வாசிப்பற்ற (NMRP) அவசர தற்காலிக கடவுச்சீட்டு வழங்கப்படும்.


* அவசர வைத்திய சிகிச்சைக்காக இலங்கை செல்வதன் நிமிர்த்தம்
* நெருங்கிய குடும்ப அங்கத்தவரின் மரணம் அல்லது கடும் சுகயீனத்தின் 
நிமிர்த்தம் இலங்கை

   செல்வதற்கு ..........>>>>

26 Mar 2018

තානාපති කාර්යාලය මගින් ලබා දෙන කොන්සියුලර් සේවාවන් සහ අනිකුත් තොරතුරු සම්බන්ධ  යාවත්කාලීන උපදෙස්   >> >>

இலங்கை தூதரகத்தின் கொன்சுயுலர் சேவைகள் மற்றும் தகவல்கள் தொடர்பில் தூதரகத்தின்  இணையதள அறிவுரைகளை மாத்திரம் பின்பற்றுமாறும் தவறான தகவல்கள் மற்றும் பிரச்சாரங்களை கவனத்திற்கொள்ள வேண்டாம் என அறிவுருத்தப்படுகின்றீர்கள்.

23 Dec 2018

තහනම් කරන ලද ‘’Murraya Leaves / කරපිංචා’’ ශ්‍රී ලංකාවේ සිට ඉතාලිය, සයිප්‍රසය, ග්‍රීසිය සහ මෝල්ටා රාජ්‍යයට ගෙන ඒම සම්බන්ධවයි  >>>>

 

தடைசெய்யப்பட்ட உணவு பொருட்களை Murraya Leaves / கறிவேப்பிலையை இலங்கையிலிருந்து இத்தாலி மற்றும் சைப்பிரஸ்,கீரிஸ்,மோல்டா ஆகிய நாடுககளுக்கு கொண்டு வருதல் தொடர்பாக >>>>

 

Carriage of Prohibited food item of “Murraya Leaves”/ “Curry Leaves” in passenger baggage from Sri Lanka to Italy, Cyprus, Greece and Malta. >>>>

 

Trasporto proibito delle “Foglie di Curry”, prodotto alimentare meglio conosciuto come “Curry Leaves”, nei bagagli dei passaggeri che viaggiano dallo Sri Lanka all’Italia, Cipro, Grecia e Malta ...>>>>

10 Sep 2018

ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, නාපෝලි

(Honorary Consulate of Sri Lanka in Naples, Italy)

නාපෝලි නගරයේ පිහිටි ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය (Honorary Consulate) මගින්,සේවාවන් කිසිදු මුදල් ගෙවීමකින් තොරව නොමිලේ ලබාගත හැකිය.ඔබගේ සියලුම රාජකාරි කටයුතු සඳහා අඟහරුවාදා, බ්‍රහස්පතින්දා සහ ඉරිදා දිනවල සවස 3.30 සිට  7.00 දක්වා නාපෝලි නගරයේ පිහිටි මෙම කාර්යාලය විවෘතව ඇත >> >> >>

 

இலங்கையின் கௌரவார்ந்த கொன்சுயுலேட் பணிமனை – நாபோலி

நாபோலி நகரத்தின் இலங்கையின் கௌரவார்ந்த கொன்சுயுலேட் பணிமனையில் (Honorary Consulate of Sri Lanka in Naples) சேவைகளை எவ்வித கட்டணமும் இன்றி இலவசமாக பெற்றுக் கொள்ளலாம். நாபோலி கொன்சுயுலேட் பணிமனை  செவ்வாய், வியாழன், ஞாயிறு  தினங்களில் மாலை 3.30 மணி தொடக்கம் இரவு 7.00 மணி வரைவரையும் திறந்திருக்கும். >>>>

31 Jul 2018

ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, සිසිලිය

සිසිලියේ පිහිටි ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය (Honorary Consulate) මගින් පහත සඳහන් සේවාවන් කිසිදු මුදල් ගෙවීමකින් තොරව ලබාගත හැකිය. ඔබගේ සියළුම රාජකාරි කටයුතු සඳහා සෙනසුරාදා උදෑසන 8.30 සිට 12.30 දක්වාත් ඉරිදා උදෑසන 9.30 සිට 11.30 දක්වාත් සිසිලියේ මෙම කාර්යාලය විවෘතව ඇත .  විස්තර >>>>

இலங்கையின் கௌரவார்ந்த கொன்சுயுலேட் பணிமனை – சிசிலி

சிசிலி தீவில் உள்ள இலங்கையின் கௌரவார்ந்த கொன்சுயுலேட் பணிமனையில் (Honorary Consulate of Sri Lanka in Sicily) பின்வரும் சேவைகளை எவ்வித கட்டணமும் இன்றி இலவசமாக பெற்றுக்கொள்ளலாம். தங்களது பணிகளுக்காக சிசிலியில் பின்வரும் விலாசத்தில் அமைந்துள்ள அலுவலகம் சனிக்கிழமை காலை 8.30 மணி தொடக்கம் பகல் 12.30 மணி வரையும் ஞாயிற்றுக் கிழமைகளில் காலை 9.30 மணி தொடக்கம் 11.30 மணி வரையும் திறந்திருக்கும். >>>>>>

19 Dec 2017

විදේශ ගමන් බලපත්‍රයට ජෛවමිතික දත්ත ඇතුලත් කිරීම සම්බන්ධ නිවේදනයයි 

ශ්‍රී ලංකා රජයේ නව නීති රීති අනුව වර්ෂ 2018 ජනවාරි මස 01 දින සිට රෝමයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය සහ මිලාන්හි කොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලය හරහා නව ගමන් බලපත්‍ර ලබා ගන්නා වයස අවුරුදු 16 - 60 අතර වන සෑම පුද්ගලයෙකුම ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන පළමු අවස්ථාවේදීම ඔවුන්ගේ ජෛවමිතික දත්ත(ඇගිලි සළකුණු) බත්තරමුල්ලේ පිහිටි ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලයට හෝ එහි ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයකට (මහනුවර, මාතර, වව්නියාව, කුරුණෑගල) ලබාදීම අනිවාර්ය වන අතර එසේ නොකරන පුද්ගලයන්ට රටින් බැහැරව යාමට නොහැකිවනු ඇත. ...... වැඩි විස්තර සදහා

கடவுச்சீட்டில் உயிர்மான தரவுகளை பதிவு செய்தல்  தொடர்பான அறிவித்தல்

இலங்கை அரசாங்கத்தின் புதிய சட்ட விதிமுறைகளுக்- கிணங்க 2018 சனவரி 01ம் திகதி தொடக்கம் ​ரோம்   தூதரகத்தின் வழியே அல்லது மிலான் ​கொன்சுயுலேட் வழியே கடவுச்சீட்டு பெற்றுக்கொள்ளும் 16 வயது தொடக்கம் 60 வயதுக்குட்பட்ட சகலரும் இலங்கை செல்லும் முதற் சந்தர்ப்பத்தின் போதே கொழும்பு, பத்தரமுல்லயில் உள்ள குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வு திணைக்களத்துக்கு அல்லது குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வு திணைக்களத்தின் கண்டி, மாத்தறை, வவுனியா மற்றும் குருநாகல் பிரதேச அலுவலகங்களுக்கு சென்று தங்களது உயிர்மான தரவுகளை  (​கைவிரல் அடையாளத்தை) பதிவு செய்தல் கட்டாய தேவைப்பபாடாகும். உயிர்மான தரவுகளை பதிவு செய்ய தவறும் எந்தவொரு நபரும் இலங்கையிலிருந்து வெளியேற இயலாது. ........மேலதி  விபரங்கள் 

26 Oct 2017

රියදුරු බලපත්‍ර  පරිවර්තනයට  සම්බන්ධ වැදගත් නිවේදනයයි....>>

சாரதி  அனுமதி பத்திர பாிவா்த்தனை தொடா்பாக .......>>

16 Mar 2017

DLC Application for Embassy Rome

Application to obtain the Certificate of Autheticity and Validitity..of the Sri Lankan Driving Licence for conversion to an Italian Driving Licence >>

1 / 1

Please reload

News and press releases

March 27, 2019

ඉතාලියේ, රෝමයේ දී  පවත්වන ලද ත්‍රිපිටක වන්දනා ධර්ම සාකච්ඡාව

රෝමයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය විසින් රෝමයේ ධර්මාශෝක විහාරස්ථානයේ ථේරවාද බෞද්ධ සංගමයේ සහයෝගය ඇතිව බුදු දහමේ එන ත්‍රිපිටකය පිළිබඳ ධර්ම සාකච්ඡාවක් 2019 මාර්තු මස 24 වන දින එම විහාරස්ථානයේ දී පැවැත් විය .......>>>>

 

Tripitakaya Dharma Discussion in Rome, Italy

A Dharma Discussion on Therawadha Tripitakaya of Buddhism was conducted at the Dharmashoka Buddhist Temple in Rome on 24th March 2019 ........ >>>>

Special Fund for the Easter Sunday Victims

April 28, 2019

His Eminence Malcolm Cardinal Ranjith, Archbishop of Colombo has stated that he has inaugurated a fund for the victims of the Easter Sunday tragedy and for the reconstruction of Churches.


Please see information on relief fund donations here.

Contact details for St.Sebastian Church Katuwapitiya

Rev.Father Sri Lal Fonseka
Tel: +94772358130

March 27, 2019

Sri Lanka Investment & Business Conclave of Ceylon Chamber of Commerce- 2019

The Ceylon Chamber of Commerce (CCC), is organising the “Sri Lanka Investment and Business Conclave 2019”, from 18th to 19th June, 2019, at Cinnamon Grand Hotel, Colombo 03, Sri Lanka as its Fourth Edition. The Conclave will focus on bringing potential investors including business partners to Sri Lanka with a view to providing them with information that will be of value in taking investment decisions . The event will also provide a forum to establish business linkages with Sri Lankan and visiting businessmen from all around the world. The two-day event will feature B2B meetings, Breakout Sessions/Panel Discussions/Spouse Programmes and field visits. .....

 

For online registration you may access to www.invest-srilanka.lk/conclave/

March 05, 2019

Visit of Hon. Foreign Minister to Italy

Hon. TilakMarapana, Minister of Foreign Affairs visited Italy from 01 – 03 March 2019, and held bilateral discussions on 01st March at the Ministry of Foreign Affairs with Hon. Manlio Di Stefano, Under Secretary of State for Foreign Affairs and International Cooperation of the Italian Republic.

 

During discussions, the Hon. Minister thanked the Italian government for the cooperation and assistance rendered by the Italian side and reiterated that the two countries have maintained excellent bilateral relations over the years and it is time to build and strengthen this relationship. .................>>>>>

March 04, 2019

Celebration of 71st  Anniversary of Independence in Rome

A special programme to mark the 71st Independence Day of Sri Lanka was held on Monday, 4th February 2019 at the Embassy premises in Rome amidst a large gathering of Sri Lankan expatriates and well-wishers in Italy.​..........More

October 31, 2018

Lonely Planet Ranks Sri Lanka as world’s No 1 travel destination 2019

Sri Lanka has been selected as the number one country in the world for travelers to visit in the coming year by world leading travel authority, Lonely Planet, in its “Best in Travel 2019”. This award was globally announced on 23rd Oct, 2018. >>>> >>

July 31, 2018

His Excellency President Maithripala Sirisena addresses FAO

His Excellency Maithripala Sirisena was invited by the Director General of the FAO to address the 24th Session of Committee on Forestry (COFO) and the 06th World Forest Week held at FAO headquarters in Rome, from 16th to 20th July, 2018 …………. >> >>

1 / 4

Please reload

Tripitakaya Dharma Discussion in Rome Video

1/7

Contact Us

Inquiries

For any inquiries or questions please call: 06.8840801 or 06.8554560 or e-mail: slemb.rome@mfa.gov.lk or fill out the following form:

Our Office - The Chancery

 Address: Via Adige, 2 - 00198 Rome - Tel. 06. 8840801

- Fax: 06.84241670

Consular hours - Week days    Monday to Friday 09.30 A.M to 03 P.M    
Collection of daily documents  03.00 P.M. to 04.45 P.M.

Embassy of Sri Lanka  - Via Adige, 2 - 00198 Rome - Tel. 06 8840801 © 2023 by www.sitiwebscontati.com. All rights reserved