16 வயதுக்கு உட்பட்ட 

சிறு பிள்ளைக்கான கடவு சீட்டுக்கு விண்ணப்பித்தல்

 படிவம் K -35 A ல் இதற்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும்

 

மூல விண்ணப்படிவம் நிகராக பூர்த்திசெய்யப்பட்டு இங்கு கீழ் சொல்லப்படும் சகல​ ஆவணங்களின் பிரதிகளும் இணைக்கப்பட வேண்டும். பூர்த்தி செய்யப்பட்ட மூல விண்ணப்பபடிவமானது ஆவணங்கள் சகிதம் மேலதிக பிரதயொன்று எடுக்கப்பட்டு இரண்டு தொகுதிகளாக (Two Sets) சமர்ப்பிப்பட வேண்டும்​​​​

அவசர கடவுச்சீட்டு தேவைப்படுமாயின் 03 தொகுதிகள் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும் (ஒரு வருடத்துக்கு உட்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு மட்டும்)

4.5 செ. மீ உயரமும் 3.5 செ. மீ அகலமும் கொண்ட மிக தெளிவான 04 புகைப்பட பிரதிகள் சமர்ப்பிக்கப்படல் வேண்டும். புகைப்படமானது கடைசி 03 மாதங்களுக்குள் பெறப்பட்டிருத்தல் வேண்டுமென்பதுடன் காதுகள் தெளிவாக தெரிகின்ற,  இருளற்ற , நேர் பார்வை உடைய நிழல்களற்ற, மூக்கு கண்ணாடி அணியாப,  தொகுப்பு செய்யப்படாத, மற்றும் புகைப்படத்தின் பின்னமைந்த வர்ணம் ​அணிந்திருக்கும் உடையின் வர்ணத்திலும் வேறுபட்டிருத்தல் வேண்டும்.

ஆவணங்கள் யாவும் A4 அளவுகொண்ட கடதாசி தாளில் மட்டுமே பிரதி செய்யப்பட்டு சமாப்பிக்கப்படல் வேண்டும். மூல ஆவணங்கள் யாவும் (Original Documents)  தனியாக சமாப்பிக்கப்படல் வேண்டும்(மொழி பெயர்ப்பு  செய்யப்பட்ட பிரதி மூலப் பிரதி ஏற்கப்படமாட்டாத)

 

  1. பிள்ளையின் இலங்கை பிறப்பு சான்றிதழ்

  2. வெளிநாட்டில் பிறந்தவராயின் இலங்கை பிரஜாவுரிமை சான்றிதழ் அல்லது ​அதற்கு பணம் செலுத்திய பற்றுச்சீட்டு பிரதி

  3. பிள்ளைக்கு பிரத்தியேக கடவுச்சீட்டினை பெற பெற்றோரின்  விருப்பத்தை தெரிவிக்கும் கடிதம்

  4. தாய் மற்றும் தந்தையின் தற்போதைய கடவுச்சீட்டு (கடவுச்சீட்டின் (தகவல் பக்கம்) 02,03ம் பக்கங்கள் மற்றும் 08 , 09 பக்கங்களின் பிரதிகள் விண்ணப்பத்துடன் இணைக்கப்பட வேண்டும்)

  5. பிள்ளை இத்தாலி நாட்டில் பிறந்திருப்பின் இத்தாலி நாட்டில் வழங்கப்பட்ட பிள்ளையின் பிறப்பு சான்றிதழ்

  6. பெற்றோரின் விவாக சான்றிதழ்

  7. அல்லது பெற்றோர் பிரிந்து வாழ்வதற்கான நீதிமன்ற கட்டளை

  8. பிள்ளையின் தாய் அல்லது தந்தை இறந்திருப்பின் அதற்கான மரண சாட்சி பத்திரம்.

கடவு சீட்டுக்கான விண்ணப்பம்
பெற்றோரின் விருப்பக் கடிதம்
பெற்றோரின் கடவுச் சீட்டிலிருந்து பிள்ளை நீக்கப்படுவதற்கான படிவம்

Embassy of Sri Lanka  - Via Adige, 2 - 00198 Rome - Tel. 06 8840801 © 2023 by www.sitiwebscontati.com. All rights reserved